Kiss Ferenc

Sociocracy & Holacracy

Agilis és emberi szervezetek

Napjainkban, különösen az innovatív ágazatokban, felfokozott érdeklődés mutatkozik az együttműködés és az önszerveződés különféle formái iránt. Sok szervezet gondolja, hogy a komplex és örvénylő sebességgel változó gazdasági környezet kezelésének legmegfelelőbb módja, ha rugalmas teameket állítanak fel, és a teamtagokat nagyfokú döntési és cselekvési szabadsággal ruházzák fel. Arról kevesebb szó esik, vajon milyen feltételek kedveznek egy ilyen radikálisan elosztott és emberközpontú vezetési rendszernek.

A szerző

Kiss Ferenc

Több mint húsz éve foglalkoztat az egyén és a közösség, az egyén és a szervezet dilemmája. Kutatom a közöttük lévő ellentmondás természetét, keresem a feloldás lehetőségeit. Hosszabb-rövidebb időt töltöttem különféle közösségekben, volt közöttük vallási, öko- és szervezetfejlesztéssel foglalkozó is. Megfordultam kis és nagy cégeknél, önkormányzati és civil szervezeteknél.

Hét éve találkoztam a szociokrácia és a holakrácia koncepciójával. Először Diana Leafe Christian egy Kanadában rendezett workshopján, majd egy québeci ökoközösségben. Azóta érzek sürgetést, hogy feltárjam és továbbadjam a fenti modellekben rejlő lehetőségeket mindazoknak, akik az egyén és a közösség, az egyén és a szervezet kapcsolatának javításán dolgoznak.

A Szerző végzettségét tekintve közgazdász, mentálhigiénés szakember és szocioterapeuta. Életútjának egy szakaszát szerzetesként tette meg.

{

Ez a mű nem ígér csodát, és nem is a szervezetek szent Grálja, hanem egy alapos kritikai elemzés hangzatos instant megoldások nélkül. Gondolkodásra hívja az olvasót, arra hogy más szemüvegen keresztül nézzen rá a szervezetre, amelyben dolgozik, és kezdjen el magának – akár kellemetlen – kérdéseket is feltenni. Segít abban, hogy őszinte válaszok esetén elindulhasson a szervezet az emberibbé válás felé. 

– Dénes Fruzsina –

az in-Depth Soulutions Kft. ügyvezető igazgatója

{

Azért is nagy kincs ez a könyv, mert közérthető elméleti hátteret és konkrét eszköztárat ad a gyakorlathoz. Nagyon örülök, hogy ilyen színvonalon és ráadásul magyar nyelven született meg. Bizonyos szempontból úttörő munka, amely iránymutató lehet a hazai vállalatvezetők számára, akik reményem szerint rengeteget fognak tanulni a benne foglalt elméleti és gyakorlati útmutatásokból. Bízom benne, hogy a jövőben egyre több vállalat fog hasonló elvek mentén működni. Ha így lesz, az nemcsak jobb vezetőket, hanem egy humánusabb és véleményem szerint jobb társadalmat is eredményezhet.

– pósfai gábor –

a Decathlon Austria ügyvezető igazgatója

 

 

{

A mű erényének tartom, hogy nagy körültekintéssel és tudományos igényességgel határozza meg a legfontosabb fogalmakat. Eddig kevés magyar nyelvű írás született a témában, így nagymértékben hozzájárul a témakör leírására szolgáló nyelvi és fogalmi eszközök bővítéséhez. 

– vitai miklós –

a VisionLogic Kft. ügyvezető igazgatója

{

Hiánypótló mű, analitikus pontossággal veszi sorra és hasonlítja össze a szociokratikus és a holakratikus modelleket, informálva a hazai közönséget a jobb alsó kvadráns magasabb szintű lehetőségeiről a társas szerveződés és a szervezetek világában. 

– gánti bence –

az Integrál Akadémia és az Integral Europen Conference igazgatója

{

Úttörő, hiánypótló, de leginkább hasznos. Nagyjából fél évtizedet töltöttem azoknak a szervezeti struktúráknak a való életbeli tesztelésével, amelyekről Kiss Ferenc most könyvet írt. Ennek az időszaknak a sikerei, kudarcai, bosszúságai és felismerései rendeződtek bennem újra, ahogy olvastam az egyes fejezeteket.

Másodszori olvasás után a könyvet, számos erénye közül, az alábbi kiragadott példákkal jellemezném. Valóban újító. Olyan témát dolgoz fel, amire nemhogy magyar nyelven, de tudtommal nemzetközileg sem volt még példa. Hatalmas területet dolgoz fel és tesz közérthetővé, mindeközben megtartva a téma fókuszát és a lényeges részleteket. Tudományosan igényes. Definíciókkal és hivatkozásokkal dolgozik, ugyanakkor barátságos nyelvezetével olvasmányos marad.

Számos olyan ágazat van, ahol komoly igény van az elosztott, felhatalmazó, az egyéni motivációkat figyelembe vevő vezetési és szervezési módszerekre. Kiss Ferenc könyve tájékozottságot, megalapozottságot és gyakorlatias segítséget nyújt ebben az érintett vezetőknek.

– Orbán Gergely –

vezető, coach, projektmenedzser

{

Precíz, lényegre törő, objektív.
Világos fogalomhasználattal rajzolja fel az önszerveződés legismertebb modelljeit.

– Kulcsár Zsolt –

az Integral Vision Kft. ügyvezető igazgatója

Megrendelem

megrendelem@socio-hola.hu

PDF

(előkészületben)

Szerző

amato@socio-hola.hu

Copyright © 2019 Kiss Ferenc

Köszönetnyilvánítás

A honlap elkészítéséhez felbecsülhetetlen baráti támogatást és szakmai segítséget nyújtottak Regényi Ádám (grafika) és Vitai Miklós (webszerkesztés). 

Elegant Themes │ WordPress