A szervezeti fejlődés szintjei
az integrál elmélet 4 negyedében

A kvéker döntéshozás, a konszenzusos döntéshozás, a szociokrácia és a holakrácia összevetéséhez, ill. tágabb kontextusban történő elhelyezéséhez meg kellett alkotnom egy értelmezési keretet. E célból összekapcsoltam, szintetizáltam és a szervezetekre adaptáltam különféle szakaszolási elméleteket (Maslow, Graves, Back–Cowan, Cowan–Todorovic, Cook-Greuter, Wilber, Laloux), továbbá beillesztettem az összképbe az akadémikus szervezetelmélet szervezeti kultúrára és szervezeti struktúrára vonatkozó alapvető kategóriáit is. Az eredményt elhelyeztem az integrál elmélet négy kvadránsában, amely szerves egységbe foglalja a szervezeti lét alapvető dimenzióit, és praktikus összefüggéseket tár fel közöttük a szervezeten belüli összhang és az organikus fejlődés feltételeinek megteremtése szempontjából:

Megrendelem

megrendelem@socio-hola.hu

PDF

(egyelőre nincs tervben)

Írok a szerzőnek

amato@socio-hola.hu

Copyright © 2019 Kiss Ferenc

Köszönetnyilvánítás

A honlap elkészítéséhez felbecsülhetetlen baráti támogatást és szakmai segítséget nyújtottak Regényi Ádám (grafika) és Vitai Miklós (webszerkesztés). 

Elegant Themes │ WordPress